2024/186 Øygarden kommune

Innklaget: Øygarden kommune
Klager: AssisterMeg AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Øygarden kommune gjennomførte en konkurranse etter konsesjonskontrakten del III for inngåelse av konsesjonskontrakter for brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Klager anfører at kommunen har brutt de grunnleggende anskaffelsesrettslige prinsippene ved ikke å ha fulgt tildelingskriteriene som var oppgitt i konkurransegrunnlaget ved tildelingen. Det anføres også at kommunen har brutt konsesjonskontraktforskriften § 8-9 ved å oppstille tildelingskriterier som er så skjønnsmessige at de gir oppdragsgiveren ubegrenset valgfrihet.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og konsesjonskontraktforskriften
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ASPE
Registrert inn: 27.02.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: