2024/191 Øygarden kommune

Innklaget: Øygarden kommune
Klager: Mio BPA AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2024 186 Og 2024 191
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en konkurranse med formål om å inngå konsesjonskontrakt med inntil seks leverandører for brukerstyrt personlig assistanse. Det ble foretatt en utvelgelse av leverandører som ble innvilget konsesjon. Klagenemnda kom til at utformingen av konkurransegrunnlaget var i strid med regelverket.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og konsesjonskontraktforskriften
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ASPE
Registrert inn: 05.04.2024
Avsluttet: 03.06.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda