2024/192 Gran kommune

Innklaget: Gran kommune
Klager: Åsmund Pettersen & Sønn AS
Saksdokument: ~ 2024 0192 10 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for innleie av mannskap, anleggsmaskiner og lastebiler. Klager anfører at innklagede i forbindelse med avrop på rammeavtalen ikke håndhever krav i konkurransegrunnlaget, og at dette utgjør en ulovlig direkte anskaffelse.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 01.02.2024
Avsluttet: 02.07.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: