2024/213 Arbeids- og velferdsetaten

Innklaget: Arbeids- og velferdsetaten
Klager: Topro Industri AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Innklagede utlyste en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for levering av stasjonær/fastmontert rampe. Klager anfører at det foreligger en plikt til å avlyse konkurransen som følge av at tildelingskriteriene er ulovlig, at konkurransegrunnlaget ikke er tilstrekkelig klart, og at innklagede har brutt plikten til å vekte miljø med minst 30 prosent.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: DAEI
Registrert inn: 09.02.2024
Avsluttet: 05.04.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: