2024/217 Karasjok kommune

Innklaget: Karasjok kommune
Klager: LP Entreprenør AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Karasjok kommune kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av VA infrastruktur skole og helsesenter. Klager anfører at avvisningen er urettmessig. Videre anfører klager at tildelingen av kontrakt er i strid med anskaffelsesregelverket.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JUVA
Registrert inn: 15.02.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: