2024/241 Helse Sør-Øst RHF

Innklaget: Helse Sør-Øst RHF
Klager: Solskjermingsgruppen AS
Saksdokument: Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - klagefristen er løpt ut
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Frister

Sammendrag

Helse Sør-Øst hadde kunngjort konkurranser for Prosjektet nytt sykehus i Drammen (PNSD). Klager anførte at valgte leverandør skulle ha vært avvist fra konkurransen på grunn av avvikende persienner. Innklagede viste til at leveranse av solskjerming ikke var en egen kontrakt, men inngikk i ulike entreprisekontrakter. Disse kontraktene ble inngått i år 2020, og 2022. Klager hadde ikke fremmet klage innen klagefristen, og ble derfor avvist.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: DAEI
Registrert inn: 04.03.2024
Avsluttet: 21.03.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat