2024/256 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

Innklaget: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Klager: Semantix Translations Norway AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av oversettelsestjenester. Klager anfører at innklagede har brutt de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4, ved å tildele avrop, i strid med rangeringen som fulgte av tildelingen. Det ble også anført subsidiært ulovlig direkte anskaffelse.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: DAEI
Registrert inn: 29.02.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: