2024/285 Harstad kommune, Lødingen kommune, og Kvæfjord kommune

Innklaget: Harstad kommune, Lødingen kommune, og Kvæfjord kommune
Klager: Vikteam Lægevikarbureau AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Kommunene Harstad, Lødingen og Kvæfjord hadde kunngjort konkurranse for anskaffelse av rammeavtale for legevikarer. Klager anfører brudd på regelverket, og plikt til å avlyse konkurransen. Som grunnlag vises det blant annet til at konkurransen ikke har oppgitt pris som tildelingskriterium.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: DAEI
Registrert inn: 11.03.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: