2024/288 Rana kommune

Innklaget: Rana kommune
Klager: Øijord & Aanes Entreprenørforretning AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2024 288
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av bygge- og anleggsarbeider i
forbindelse med rehabilitering av vann-, spillvann- og overvannsledninger. Klagenemnda
konkluderte med at innklagede ikke hadde plikt til å avvise valgte leverandør på grunnlag av
manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskravet til tekniske og faglige kvalifikasjoner.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 26.02.2024
Avsluttet: 30.04.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda