2024/291 Osterøy kommune

Innklaget: Osterøy kommune
Klager: Osterøy INP
Saksdokument: 2024 291. Avvisning Og Klagevedtak
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede kunngjorde konkurranse for kjøp av renholdstjenester. Konkurransen ble avlyst uten at kontrakt ble inngått. Klager anfører at det ikke forelå saklig grunn til avlysning, og at det i etterkant ble foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Sekretariatet besluttet å avvise klagen som uhensiktsmessig for behandling i klagenemnda, jf. klagenemndsforskriften § 9. Grunnen var at klagen klart ikke kunne føre frem, siden innklagede ikke hadde foretatt en anskaffelse etter avlysningen. Avvisningen ble påklaget, men klagenemndas leder stadfestet sekretariatets vedtak.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 26.02.2024
Avsluttet: 06.05.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Nemndsleder