2024/296 Trondheim kommune

Innklaget: Trondheim kommune
Klager: Norconsult Norge AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Klager anfører at tildelingskriteriet pris er ulovlig, da budsjettet ikke er bindende og dermed ikke kan vektlegges i tilbudsevalueringen.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 02.04.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: