2024/322 Namsos kommune

Innklaget: Namsos kommune
Klager: Arcon Prosjekt AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Namsos kommune kunngjorde en konkurranse for å inngå kontrakt om kjøp av arkitekttjenester. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å ikke avvise valgte leverandørs tilbud. Klager anfører også at innklagede har brutt regelverket ved å ikke ivareta prinsippet om likebehandling, ved å evaluere tildelte leverandører på lik linje som øvrige tilbydere. Til slutt anfører klager at innklagede har brutt anskaffelsesregelverket ved å ikke avlyse konkurransen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JUVA
Registrert inn: 20.03.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: