2024/364 Nordfjord Miljøverk IKS

Innklaget: Nordfjord Miljøverk IKS
Klager: Geminor
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Nordfjord Miljøverk IKS gjennomførte åpen anbudskonkurranse for rammeavtale for behandling og transport av restavfall fra husholdninger, fritidseiendommer og næring. Klager anfører at innklagede har bedømt tildelingskriteriet «Kvalitet og gjennomføring» i strid med regelverket. Det er også anført brudd på begrunnelsesplikten.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ASPE
Registrert inn: 14.03.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: