2024/373 Universitetet i Oslo

Innklaget: Universitetet i Oslo
Klager: Arnor E Jenssen Turbusstransport AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Universitetet i Oslo (UiO) kunngjorde en åpen anbudskonkurranse om rammeavtale for levering av busstjenester for ansatte, studenter og gjester ved UiO. Klager anfører at konkurransegjennomføringen bryter med de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4, herunder brudd på etterprøvbarhetsprinsippet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JUVA
Registrert inn: 18.03.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: