2024/375 Stavanger kommune

Innklaget: Stavanger kommune
Klager: Solcellekraft AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av solenergianlegg på kommunale bygg med flate tak. Klager anfører at valgte leverandør ikke oppfyller kravene til at det ikke skal benyttes materialer og produkter som inneholder stoffer på Miljødirektoratets prioritetsliste, EUs kandidatliste eller som krever slike stoffer til rengjøring eller vedlikehold. Videre anføres det at valgte leverandør ikke oppfyller krav til bruk av minimum 60 % resirkulert aluminium, og at valgte leverandør har levert større anlegg i kWp enn det er mulig å oppnå.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 15.03.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: