2024/39 Innherred Anskaffelser KO

Innklaget: Innherred Anskaffelser KO
Klager: Konstali Helsenor AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anskaffelse av parallelle rammeavtaler for vikartjenester innen
helse og omsorg. Klager anførte at innklagede plikter å avlyse konkurransen ettersom
underkriteriet «referanser» manglet tilknytning til ytelsen og ikke var egnet til å premiere
sterke og svake sider ved tilbudet. Klager anførte videre at innklagede har brutt regelverket
ved at evalueringen av tilbudene opp mot det aktuelle kriteriet var gjennomført i strid med
regelverket. Ingen av klagers anførsler førte frem.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 04.01.2024
Avsluttet: 19.03.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda