2024/396 Indre Østfold kommune

Innklaget: Indre Østfold kommune
Klager: Moxness Handel
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av elektrisk kraft.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 21.03.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: