2024/400 Arendal kommune

Innklaget: Arendal kommune
Klager: Landskapsentreprenørene AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Arendal kommune kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rehabilitering av en kunstisbane. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å ikke avvise valgte leverandør. Videre anfører klager at innklagede ikke har gitt en tilstrekkelig begrunnelse.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JUVA
Registrert inn: 22.03.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: