2024/404 Forsvarsbygg

Innklaget: Forsvarsbygg
Klager: Caverion Norge AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Tilbudsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte anskaffelse av åtte separate rammeavtaler for levering, installering og vedlikehold av elektriske sikringskomponenter innenfor TV-overvåking, automatisk adgangskontroll og automatisk innbruddsalarm. Klager anfører feil i evalueringen og brudd på likebehandlingsprinsippet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ASPE
Registrert inn: 21.03.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: