2024/425 Nordre Follo kommune

Innklaget: Nordre Follo kommune
Klager: Moxness Handel
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse av elektrisk kraft.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 25.03.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: