2024/480 Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten

Innklaget: Oslo kommune Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Klager: Asplan Viak AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse i forbindelse med kjøp av samordnet plan for teknisk infrastruktur, mobilitet og blågrønn struktur. Klager anfører at valgte leverandørs tilbud inneholder vesentlige avvik som medfører avvisningsplikt. Det anføres også feil i evalueringen og at det er oppstilt et ulovlig tildelingskriterium.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SOME
Registrert inn: 16.04.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: