2024/528 Sunnhordland Innkjøpsforum

Innklaget: Sunnhordland Innkjøpsforum
Klager: SFP Klima AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for kjøp av ventilasjonsfilter og deler. Klagenemnda kom til at det ikke var grunnlag for å avvise valgte leverandør, ettersom det ikke var vesentlige avvik fra kravspesifikasjonen i tilbudet. Det var heller ikke grunnlag for å avvise valgte leverandør på grunn av feil i prisskjema, ettersom innklagede hadde foretatt en lovlig avklaring.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JUVA
Registrert inn: 04.04.2024
Avsluttet: 03.06.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda