2024/530 Arendal kommune

Innklaget: Arendal kommune
Klager: Holbæk Anlegg AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Tilbudsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse etter forsyningsforskriften del I og II for bygging av hovedvannledning. Klager anfører at evalueringen er gjennomført i strid med anskaffelsesregelverket, og at det er oppstilt ulovlig tildelingskriterium.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ASPE
Registrert inn: 12.04.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: