2024/577 Helse og Omsorgsdepartementet

Innklaget: Helse og Omsorgsdepartementet
Klager: Semantix Translations Norway AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har brutt de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4, og foretatt avrop i strid med rangeringen i tildelingen. Det ble også anført ulovlig direkte anskaffelse.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: DAEI
Registrert inn: 29.02.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: