2024/615 Alta kommune

Innklaget: Alta kommune
Klager: Nomek AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av spylevogn. To leverandører leverte tilbud, hvor de benyttet samme underleverandør, til å levere samme type kjøretøy. Konkurransen ble først brakt for klagenemnda i sak 2023/1024, hvor det ble konstatert brudd på anskaffelsesregelverket. Innklagede anfører i foreliggende sak at de har rettet feilene som ble begått i den første anskaffelsen, og har nå gjort en lovlig tilbudsevaluering. Klager anfører at tilbudsevalueringen også i denne saken, er i strid med regelverket.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: DAEI
Registrert inn: 24.04.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: