2024/616 Sandnes Havn KF

Innklaget: Sandnes Havn KF
Klager: Solcellekraft AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Klager anfører at valgte leverandør skulle ha vært avvist. Dette er begrunnet med at tilbudt produkt ikke er i tråd med kravspesifikasjonen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: DAEI
Registrert inn: 10.05.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: