2024/639 Landbruksdirektoratet

Innklaget: Landbruksdirektoratet
Klager: HT Gjerde Finnmark AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Landbruksdirektoratet gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for riving av eksisterende reingjerde og bygging av nytt gjerde på en strekning på ca 3 km langs grensen mellom Norge og Russland. Det anføres at innklagede har brutt anskaffelsesforskriften § 7-9 (2) ved å ikke vekte miljø minimum 30 % i konkurransen.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ASPE
Registrert inn: 26.04.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: