2024/66 Statsbygg

Innklaget: Statsbygg
Klager: Malermesterne Juuhl & Bratfoss AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2024 66
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Tilbudsevaluering

Sammendrag

Statsbygg gjennomførte to åpne anbudskonkurranser, én for maler- og beleggarbeider for
eiendommer i Stor-Oslo og én for maler- og beleggarbeider for sikkerhetseiendommer i Oslo.
Det skulle tildeles to parallelle rammeavtaler i hver konkurranse. Klager ble innstilt som nr. 3
i begge konkurransene og dermed ikke tildelt kontrakt. Klagenemnda konkluderte med at
innklagede hadde brutt prinsippet om etterprøvbarhet ved evalueringen av tilbudene og
begrunnelsesplikten i forskriftens § 25-1.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 09.01.2024
Avsluttet: 22.03.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda