2024/67 Vinmonopolet

Innklaget: Vinmonopolet
Klager: Hardanger saft og siderbabrikk AS
Saksdokument: 2024 67 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte to konkurranser under en dynamisk innkjøpsordning for anskaffelse av alkoholfrie produkter. Klager anførte at konkurransen var gjennomført i strid med regelverket fordi kravspesifikasjonen, sammen med for kort tilbudsfrist, satte begrensninger for hvilke leverandører som kunne levere tilbud. Klagen ble avvist av sekretariatet, da sekretariatet mente klagen klart ikke kunne føre frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ASPE
Registrert inn: 25.01.2024
Avsluttet: 12.06.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat