2024/719 Lillestrøm kommune

Innklaget: Lillestrøm kommune
Klager: Dedicare AS
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder:

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av vikartjenester. Klager anfører at innklagede har brutt forskriften § 18-1 (4) da tildelingskriteriet ikke sier noe om leveringskapasiteten i det faktiske område leverandørene skal levere vikarer til.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 07.05.2024
Avsluttet: 14.05.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat