2024/721 Ulstein kommune

Innklaget: Ulstein kommune
Klager: Kommunal Landspensjonskasse Gjensidig forsikringsselskap
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Evaluerings- eller prismodell, Tilbudsevaluering

Sammendrag

Ulstein kommune kunngjorde med bistand fra Waco forsikringsmegling AS, en konkurranse om anskaffelse av offentlig tjenestepensjonsordning. Klager ble innstilt som nummer to i konkurransen. Det anføres at Ulstein kommune har brutt anskaffelsesregelverket ved å benytte en ulovlig evalueringsmetode. Anskaffelsen er ifølge klager foretatt i strid med kravet til likebehandling, forutberegnelighet og forholdsmessighet.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: DAEI
Registrert inn: 30.04.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: