2024/758 Nesna kommune, Vadsø kommune, Lavangen kommune, Salangen kommune, Målselv kommune, Sørreisa kommune, Balsfjord kommune, Kautekeino kommune, Loppa kommune, Nordkapp kommune, Porsanger kommune, Karasjok kommune, Berlevåg kommune, Tana kommune, Nesseby kommune og Båtsfjord kommune

Innklaget: Nesna kommune, Vadsø kommune, Lavangen kommune, Salangen kommune, Målselv kommune, Sørreisa kommune, Balsfjord kommune, Kautekeino kommune, Loppa kommune, Nordkapp kommune, Porsanger kommune, Karasjok kommune, Berlevåg kommune, Tana kommune, Nesseby kommune og Båtsfjord kommune
Klager: Servicegrossistene AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede v/ Finnut AS gjennomførte en konkurransen om anskaffelse av rammeavtale for kjøp av matvarer innen produktområdet kolonialvarer, frossen fisk, egg og fjørfe. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å utforme et uklart konkurransegrunnlag og at dette er en feil som har påvirket utfallet av konkurransen og ikke kan rettes på annen måte enn ved avlysning.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 10.05.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: