2024/776 Hå kommune

Innklaget: Hå kommune
Klager: Risa AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Endring av konkurransegrunnlag, Evaluerings- eller prismodell, Tilbudsevaluering

Sammendrag

Hå kommune hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for leie av maskiner og mannskap. Klager gjør prinsipalt gjeldende at kommunen har brutt anskaffelsesregelverket ved å foreta en ulovlig tilbudsevaluering knyttet til tildelingskriteriet miljø. Subsidiært anføres det at det foreligger avlysningsplikt som følge av vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: LIRA
Registrert inn: 13.05.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: