2024/793 Sykehusinnkjøp HF

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF
Klager: Bertel O. Steen AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av ambulanser over 3,5 tonn med tohjulstrekk. Klager anfører at konkurransegrunnlaget inneholder et konkurransebegrensende krav som gjorde at klager ikke kunne delta i konkurransen, og at det dermed foreligger et brudd på det grunnleggende prinsippet om likebehandling i anskaffelseslovens § 4 og en urettmessig begrensning av konkurransen.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 15.05.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: