2023/546 Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst

Innklaget: Stiftelsen Nasjonalmuseet for kunst
Klager: Warholm Film AS
Saksdokument: 2023 0546 18 Klagenemndas Avgjørelse 922420 4 1
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av en rammeavtale om
filmproduksjon. Klagenemnda kom til at klager var rettmessig avvist fra konkurransen, som
følge av at klager ikke oppfylte kvalifikasjonskravet til kapasitet. Ingen av klagers øvrige
anførsler førte frem.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 10.07.2023
Avsluttet: 17.11.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda