Gå til innhold

2021/609 Abakus AS

Innklaget: Abakus AS
Klager: Strømmes AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for kjøp av smittevernsprodukter. Klager anfører at det ene kvalifikasjonskravet var i strid med forskriften §§ 16-6 (4) jf. 16-5 (1) og at klagers tilbud var urettmessig avvist.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAAN
Registrert inn: 07.04.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: