Gå til innhold

2021/378 Hadsel kommune

Innklaget: Hadsel kommune
Klager: Sortland Maskin AS
Saksdokument: 2021 378 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Feil i/uklar kunngjøring, Tildelingsevaluering, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse uten forutgående kunngjøring for anskaffelse av en traktor. Klagenemnda kom til at det ikke var foretatt en ulovlig direkte anskaffelse. Klager hevdet videre at evalueringen av tildelingskriteriet «Kvalitet» ikke var gjort i tråd med føringene i konkurransegrunnlaget, at manglende vektlegging av garantier ved prisevalueringen innebar et brudd på regelverket, og at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist eller gitt lavere score grunnet manglende dokumentasjon av godkjenning som verksted. Klagenemnda konstaterte at tildelingsevalueringen var i strid med konkurransegrunnlaget. De øvrige anførslene førte ikke frem

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 28.05.2021
Avsluttet: 23.02.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda