2021/1614 Storfjord kommune

Innklaget: Storfjord kommune
Klager: Ryeng anlegg AS
Saksdokument: 2021 1614 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en anskaffelse av anleggstjenester knyttet til rehabilitering og oppgradering av vannanlegg i Indre Storfjord. Klagenemnda kom til at anskaffelsen fulgte forsyningsforskriften del I, og at det derfor ikke var foretatt en ulovlig direkte anskaffelse.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 29.09.2021
Avsluttet: 18.06.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda