2021/1952 Sykehusinnkjøp HF m/flere

Innklaget: Sykehusinnkjøp HF m/flere
Klager: Blue Aerospace AS
Saksdokument: 2021 1952 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

På vegne av regionale og underliggende helseforetak, gjennomførte Sykehusinnkjøp HF en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtaler om levering av ambulansebiler. Klager anførte at enkelte helseforetaks avrop på rammeavtalen var gjort på en måte som måtte likestilles med en vesentlig endring av kontrakten, og at disse kjøpene dermed var ulovlige direkte anskaffelser. Klagenemnda sendte ut forhåndsvarsel i saken, men kom endelig til at helseforetakene ikke hadde foretatt ulovlige direkte anskaffelser. Nemnda kom til samme resultat i sak 2021/1431.

Konkurranseform:
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 30.11.2021
Avsluttet: 20.12.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda