Gå til innhold

2021/2162 Bane NOR SF

Innklaget: Bane NOR SF
Klager: Kaspar Strømme AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell, Klageadgang/klagefrist/karens, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved ikke å tildele kontrakten til klager, ved å bruke ulovlige tildelingskriterier, ved å ta i bruk en upåregnelig poengmodell, ved ikke å oppgi karenstid i tildelingsbrevet og at begrunnelsesplikten ikke er overholdt.

Konkurranseform: Konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 14.12.2021
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: