2021/2162 Bane NOR SF

Innklaget: Bane NOR SF
Klager: Kaspar Strømme AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Begrunnelse, De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell, Klageadgang/klagefrist/karens, Tildelingsevaluering, Ulovlig tildelingskriterium

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse etter forsyningsforskriften del I for anskaffelse av arbeider i forbindelse med ombygging av en plattform på Kristiansand stasjon. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt lovens krav til likebehandling og etterprøvbarhet ved å gjennomføre en ulovlig tildelingsevaluering og ved å gi en mangelfull begrunnelse. Klagers øvrige anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform: Anskaffelse etter forskriftens del I
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og forsyningsforskriften del I
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: KRCL
Registrert inn: 14.12.2021
Avsluttet: 21.02.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: