2022/924 Sokndal kommune

Innklaget: Sokndal kommune
Klager: Hako Total AS
Saksdokument: 2022 924 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud, Habilitet, Klassifisering av anskaffelse, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tildelingsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse for anskaffelse av vannrenseanlegg. Klagenemnda kom til at det ikke forelå plikt til å avvise valgte leverandør grunnet inhabilitet eller manglende oppfyllelse av kvalifikasjonskrav i konkurransegrunnlaget. Klager fikk imidlertid medhold i at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist grunnet et prisforbehold. Innklagede hadde også brutt prinsippet om etterprøvbarhet ved ikke å redegjøre for hvordan avviket i valgte leverandørs tilbud var priset.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 28.06.2022
Avsluttet: 20.10.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda