Gå til innhold

2022/924 Sokndal kommune

Innklaget: Sokndal kommune
Klager: Hako Total AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av leverandør, Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen tilbudskonkurranse for anskaffelse av en totalenteprisekontrakt for oppgradering eller bygging av nytt vannrenseanlegg i Åna Sira. Klager anfører at innklagede har brutt regelverket ved å ikke avvise valgte leverandør.

Konkurranseform: Tilbudskonkurranse
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I og II
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: CAES
Registrert inn: 28.06.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: