2022/1007 Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Innklaget: Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Klager: Blue Aerospace AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anfører at innklagede har foretatt ulovlige direkte anskaffelser av ambulansebiler, da disse er vesentlig endret fra leverandørens tilbud.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 08.07.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: