2022/1041 Saltdal kommune

Innklaget: Saltdal kommune
Klager: Rognan Byggsenter AS
Saksdokument: 2022 1041 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: De generelle kravene i § 4, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Klager anførte at innklagede hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse ved å inngå direkte kontrakt med valgte leverandør om bygging av takoverbygg ved Rognan ungdomsskole. Kontraktens verdi var under de kunngjøringspliktige terskelverdiene, og det forelå derfor ingen plikt til å kunngjøre anskaffelsen. Sekretariatet la derfor til grunn at klagers anførsel klart ikke kunne føre frem. Innklagede erkjente at de ved å inngå direkte kontrakt med valgte leverandør, hadde brutt det grunnleggende kravet om konkurranse i loven § 4.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk: LOA og FOA del I
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 05.08.2022
Avsluttet: 05.10.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat