2022/1050 Modum kommune

Innklaget: Modum kommune
Klager: Modum Arbeiderparti m.fl.
Saksdokument: 2022 1050 Avvisning Av Klage På Offentlig Anskaffelse
Avgjørelse: Avvist - saken ubegrunnet eller kan klart ikke føre frem
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Leieunntaket, Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede vedtok i kommunestyremøte å gå til direkte anskaffelse av kontorlokaler for Familiens hus. Klager anfører at leieunntaket ikke kommer til anvendelse, og at en kontraktsinngåelse dermed vil utgjøre en ulovlig direkte anskaffelse. Sekretariatet viste til at det foreløpig ikke forelå noen anskaffelse, og klagen ble derfor avvist fordi den klart ikke kunne føre frem.

Konkurranseform:
Type avtale: Kontrakt
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ANVA
Registrert inn: 12.08.2022
Avsluttet: 13.10.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Sekretariat