Gå til innhold

2022/1168 Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Innklaget: Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Klager: UCB Pharma AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om levering av virkestoff uten biotilsvarende/generisk konkurranse til behandling mot betennelsessykdommer i hud, ledd og tarm. Klager anfører at innklagede har endret fordelingsnøkkelen for tildeling av kontrakter under rammeavtalen og at dette utgjør brudd på anskaffelsesforskriften § 26-3 (1), jf. §§ 26-1 (5) og 28-2, samt brudd på loven § 4.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 05.09.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: