2022/1168 Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Innklaget: Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Klager: UCB Pharma AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Innklagede inngikk etter LIS-anbud rammeavtaler om levering av legemidler til behandling av betennelsessykdommer i hud, ledd og tarm. Klager anførte at innklagede i løpet av kontraktsperioden foretok en endring av fordelingsnøkkelen for tildeling av kontrakter under rammeavtalen. Klager mente innklagede med dette endret kontrakten vesentlig, og dermed foretok en ulovlig direkte anskaffelse. Klagenemnda kom til at klagers anførsel ikke førte frem.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Vareanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JAFR
Registrert inn: 05.09.2022
Avsluttet: 02.12.2022
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda