2023/993 Forsvarsbygg

Innklaget: Forsvarsbygg
Klager: J R Nordli & Sønner Transport AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2023 993
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tilbudsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om vintervedlikehold av fjellveier på
Andsfjell og Rustafjell i Troms og Finnmark fylke. Klagenemnda konkluderte med at
innklagede ikke hadde plikt til å avvise valgte leverandør eller valgte leverandørs tilbud. Det
forelå dermed ikke brudd på anskaffelsesregelverket i saken.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 15.11.2023
Avsluttet: 30.04.2024
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda