2023/993 Forsvarsbygg

Innklaget: Forsvarsbygg
Klager: J R Nordli & Sønner Transport AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Feil i/uklart konkurransegrunnlag, Kvalifikasjons-/dokumentasjonskrav, Tilbudsevaluering

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om vintervedlikehold av fjellveier på Andsfjell og Rustafjell i Troms og Finnmark fylke. Klager har en rekke innvendelser mot gjennomføringen av konkurransen, herunder at valgte leverandør ikke oppfylte flere av kvalifikasjonskravene, feil ved evalueringen og uklart konkurransegrunnlag.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: MAUL
Registrert inn: 15.11.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: