Gå til innhold

2022/1584 Rennebu kommune

Innklaget: Rennebu kommune
Klager: Consto Midt-Norge AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse, De generelle kravene i § 4, Evaluerings- eller prismodell

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en konkurranse om totalentreprise for bygging av ny brannstasjon. Klager anfører at innklagede har plikt til å avlyse konkurransen, ettersom både konkurransedokumentene og konkurransegjennomføringen har vært preget av alvorlige feil som kan ha påvirket både deltakelsen og utfallet av konkurransen. Subsidiært anfører klager at innklagedes evaluering av tilbudene er ulovlig, samt i strid med de grunnleggende prinsippene i loven.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Bygg- og anleggsanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 09.11.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: