2022/1643 Vefsn kommune

Innklaget: Vefsn kommune
Klager: Helgeland Industrier AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse Sak 2022 1643
Avgjørelse: Brudd på regelverket
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale for kjøp
av vaskeritjenester for perioden 2023-2027. Klager anførte at valgte leverandør skulle vært
avvist ettersom kvalifikasjonskravene knyttet til erfaring og kvalitetsstyringssystem ikke var
oppfylt. Klager anførte også at valgte leverandørs tilbud skulle vært avvist som en følge av
vesentlige avvik fra minstekravene. Klagenemnda kom til valgte leverandør ikke oppfylte
kvalifikasjonskrav om kvalitetsstyringssystem, og at valgte leverandør dermed skulle vært
avvist.

Konkurranseform: Åpen anbudskonkurranse
Type avtale: Rammeavtale
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse: Tjenesteanskaffelse
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 24.12.2022
Avsluttet: 14.03.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda