2022/1643 Vefsn kommune

Innklaget: Vefsn kommune
Klager: Helgeland Industrier AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Prioritert rådgivende sak
Saken gjelder: Avvisning av tilbud

Sammendrag

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk: LOA og FOA del I og III
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 24.12.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: