2023/229 Avinor AS

Innklaget: Avinor AS
Klager: Kostr AS
Saksdokument: 2023 229 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Ikke brudd på regelverket
Type sak: Gebyrsak
Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse

Sammendrag

Avinor AS inviterte elleve leverandører til å levere tilbud på kameradeteksjonsanlegg for nytt parkeringshus. Verdien av anskaffelsen var 7,6 millioner kroner. Innklagede hadde vurdert kontrakten som en bygge- og anleggskontrakt og anskaffelsen ble derfor ikke kunngjort i Doffin eller TED, men anskaffelsen ble ifølge innklagede gjennomført i henhold til reglene i forsyningsforskriften del I. Klager anførte at kontrakten ikke var en bygge- og anleggskontrakt og at innklagede hadde gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse da konkurransen ikke ble kunngjort. Videre anførte klager at valgte leverandørs tilbud skulle ha vært avvist, subsidiært at avvik i valgte leverandørs tilbud skulle vært prissatt. Klagers anførsler førte ikke frem.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 13.04.2023
Avsluttet: 05.10.2023
Status: Avgjort
Avgjort av: Klagenemnda