2023/451 Arendal kommune

Innklaget: Arendal kommune
Klager: Landskapsentreprenørene AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Type sak: Rådgivende sak
Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse

Sammendrag

Innklagede har avlyst en konkurranse om rehabilitering av en kunstisbane, begrunnet med at samtlige tilbud oversteg budsjettet for prosjektet. Klager anfører at det ikke foreligger saklig grunn til å avlyse konkurransen.

Konkurranseform:
Type avtale:
Regelverk:
Type anskaffelse:
Tjenestekategori:
Saksbehandler: OLOT
Registrert inn: 20.06.2023
Avsluttet:
Status: Innkommet
Avgjort av: